Københavns Universitet - Det Biovidenskabelige Fakultet

Projekt

Det Biovidenskabelige Fakultets bygninger omkring Højbakkegård Allé i Taastrup fungerer bl.a. som dyrehospital for store husdyr, og dette, samt andre aktiviteter i og omkring fakultetets bygninger, kræver at besøgende og ansatte til tider færdes på området i lygtetændingstiden. Derfor er kvaliteten af den udendørs belysning af yderste vigtighed for at de ansatte kan udføre deres arbejde og samtidig føle sig trygge, og belysningen på områderne har ikke levet op til Arbejdstilsynets krav.

Området omkring Højbakkegård Allé er samtidig betegnet som et landdistrikt, hvor også bygningerne har deres oprindelse som landbrugsejendom, og det er derfor et ønske fra Københavns Universitets side, at området ikke udsættes for mere lys end højst nødvendigt, for at det ikke virker lysforurenende på miljøet.
 

Løsning

På baggrund af de forskellige instansers ønsker og krav blev en løsning lavet, der indebærer, at der på anlægget anvendes en kundespecificeret udgave af Motion Save styringskonceptet.
Dette betyder bl.a. at lamperne tændes ved aktivitet i området, og hvis der efterfølgende ikke længere er aktivitet i området, vil lyset fra lamperne efter to-tre minutter dæmpes til 30 %, og efter 10 minutter slukkes lamperne helt.

Samtidig er mastehøjden bestemt ud fra omgivelserne og de omkringliggende bygninger, og en afskærmende foliekant er monteret i armaturets plastfront på armaturer hvor det er nødvendigt i forhold til at nedsætte blændingsgener. Dette sikrer at anlæggets lyskomfort er i top.

Hele anlægget er særligt unikt, fordi hvert enkelt armatur har sin egen lysprofil, hvilket indebærer, at alle lamperne er specialdesignet efter de krav der stilles til netop deres specifikke placering.

Projektet starter i juli 2013 og er allerede leveret i efteråret samme år, og projektet er udført som en bygherreleverance.
 

Energibesparelse

I Københavns Universitets driftsafdeling var stort fokus på det øgede energiforbrug, som nattebelysningen af området omkring Højbakkegård Allé ville medføre. Derfor var det et klart ønske, at belysningsanlægget skulle styres intelligent efter brugen af omgivelserne.

Ud fra de konkrete ønsker til dæmpning og slukning af belysningen, når der ikke er trafik i området, udvikles et kundespecificeret styringssystem af lamperne baseret på Motion Save. Dette system sørger for, at lyset er slukket det meste af lygtetændingstiden, hvilket reducerer energiforbruget betydeligt. Derudover er der benyttet højeffektive kvalitetsdioder med meget god lyskvalitet, hvilket sikrer et minimalt energiforbrug, i den tid lamperne er tændte.

Samlet set er leveret en løsning, der skaber et trygt arbejdsmiljø om aftenen og natten med et minimalt energiforbrug.

 

Anlægget indeholder belysning af:

 • Vej.
 • Plads.
 • Parkering.
 • Sti.
 • Arbejdsplads.

Tekniske specifikationer

 • 44 stk. City Glint armaturer.
 • Kundespecificeret Motion Save styringskoncept.
 • Koniske master.
 • Mastehøjde: 5 og 7 meter.
 • Afskærmende foliekant mod blænding.
 • Lyskilde: CREE, 3000 K, CRI 80.
 • Lyskildeeffekt: 25-80 W.
 • Vejklasse: E2.

Se flere specifikationer her: