Vi holder os ajour med den teknologiske udviklingen

Energieffektiv styring og systemintegration

I S-Light vægtes energieffektivitet høj gennem hele produktets levetid. Den høje energieffektivisering er sikret ved at indtænke dette aspekt helt fra starten af udviklingsforløbet. I hvert led og komponent er energieffektivisering indtænkt og nøje udvalg, således samspillet ligeledes sikrer høj energieffektivisering. Herved er støj og spild minimeret uden at gå på kompromis med kvaliteten og holdbarheden. Energieffektivisering er ikke blot indtænkt i forhold til det enkelte armatur, men i lige så høj grad i forhold til systemintegration. Her er samspillet mellem de enkelte armaturer en yderligere parameter, som sikrer det pågældende anlæg den høje energieffektivisering.

Termisk design

En stor del af udviklingsprocessen af LED-produkter omhandler udvikling af korrekt termisk design, der sikrer den tilstrækkelige køling af dioder og andre elektroniske komponenter. Korrekt køling er nødvendig for at bevare diodernes høje levetid og ikke mindst deres effektivitet.

Æstetisk og brugerorienteret design

En væsentlig faktor i godt design og til sikring af korrekt brug er den intuitive forståelse af produktet samt designløsninger, der er baseret på reelle brugsscenarier og situationer. For S-Light omhandler godt design ikke blot om optimal funktion og æstetik ved korrekt brug, men i lige så høj grad design af løsninger, som mindsker risikoen for ukorrekt brug. Gennem dialog og samarbejde med brugergrupper sætter S-Light brugeren i centrum. Kombineret med æstetisk flot ydre og en høj energieffektiv funktionalitet er S-Light produkter gennemtænkte og designet ud fra en helhed.

Kompetencer

S-Light arbejder hele tiden for at udvikle og forbedre virksomhedens interne kompetencer og ekspertise gennem vidensdeling, samarbejder, studier, dialoger med kunder og leverandører samt hele tiden at være ajourført med den teknologiske udviklingen. Med udgangspunkt i tværgående fagligheder sikres S-Light produkter en høj kvalitet og helhed i de enkelte designløsninger. Trods S-Lights brede kendskab til relevante fagområder har virksomheden udviklet særlige færdigheder og viden inden for følgende områder: